Teraźniejsze sposoby na raka

Raka gruczołu prostaty da się zwalczyć wykorzystując lek na nowotwór piersi, natomiast medykament na raka skóry może być efektywny podczas zwalczania nowotworu jelita grubego. Naturalnie warunkiem jest, że zbada się, jaka mutagen wywołał nowotwór u danej osoby. Jakby krajowi medycy byli w stanie badać w taki sposób, jak koledzy z USA, ludzie z rakiem uniknęliby niszczącego leczenia, np. wykorzystywanej niemal na ślepo trafił chemioterapii. Dużej grupie z takich osób uratowałoby życie.

Rewolucja w onkologii

Jeszcze jeszcze niedawno określało się nowotwory zależnie od części ciała, które atakowały. Diagnozowano raka piersi, płuca, jelita grubego czy jajnika. W dzisiejszych czasach wiadomo, że to nie tylko miejsce, lecz przede wszystkim występowanie odpowiednich mutacji genowych sprawia, iż konkretny lek okazuje się być skuteczny lub zdecydowanie nie. Foundation Medicine na terenie Cambridge sprawdza nadesłane wycinki nowotworów ludzi z całego świata badając równocześnie wiele genów, które mogą mieć wkład w rozwoju raka. Dla każdego pacjenta szykuje indywidualny raport przedstawiający dostępną wiedzę na temat znalezionych zmian genomowych a także porady, jakie sposoby leczenia oraz dlaczego należy zastosować w danej sytuacji.

U 20 letniej obywatelki Ameryki Corey Wood guza płuc zdiagnozowano 14 dni po tym, kiedy zakończyła bieg półmaratonowy. Dziewczyna była w doskonałej kondycji oraz nie widać było jakichkolwiek skutków nowotworu. Podczas porady u okulisty, na którą wybrała się jedynie po receptę na soczewki powiedziała okuliście iż ma świetlne błyski w oczach. Ten zlecił kompleksowe badania, w czasie których odnaleziono guzy w płucu, węzłach chłonnych jak również miejsca przerzutów w kościach. Był to guz płuc w poważnym czwartym stadium. Zdawało się, iż jedynym rozwiązaniem leczenia stanie się długotrwała a także wyniszczająca chemioterapia. Jej lekarz przesłał jednak materiał z nowowoworu do analizy profilowania genomowego. Odkryto, iż guza wywołała mutacja w genach ROS1 oraz istnieje na nią nakierowane lekarstwo. Zadziałało. W dzisiejszych czasach płuca Corey Wood pozostają zdrowe. Cud? Absolutnie nie, osiągnięcia medycyny spersonalizowanej.

Terapia celowana

Przebadanie form mutacyjnych znajdujących się w tkance rakowej u danego człowieka oraz dobór dobrej terapii do określonej sytuacji – to unikalne nastawienie do leczenia raka. Doktor Mike Pellini prezes Foundation Medicine z Cambridge na obszarze Massachusetts, jaka owe testy wykonuje informuje, że w ten sposób pacjent stosuje bezpieczny medykament w odpowiedniej dawce nastawiony na określony cel. Od chwili przekazania materiałów do wykonania sprawozdania upływa w granicach 2 tygodni. Żeby zrealizować badanie wymagana jest niewielka ilość próbki z nowotworem. Będzie mogła to być tkanka pobrana ostatnio do analizy histopatologicznej. Wynik analizy zawiera dane o najistotniejszych dla procesu leczenia zmianach genomowych, ewentualnych terapiach celowanych, dostępnych badaniach klinicznych wykonywanych z lekami, które są w stanie pomóc. Tego typu wiedza daje możliwość lekarzowi wybrać najskuteczniejsze leczenie.