Co to jest kurs walutowy? Jakimi rzeczami się różni deprecjacja od dewaluacji pieniądza?

Kurs walutowy to cena pieniądza innego kraju określona w walucie krajowej. Inaczej mówiąc, jest to wskazanie, jak dużo jednostek pieniędzy krajowych trzeba wydać, aby kupić jednostkę waluty obcej. 

DEWALUACJA – Zrealizowana z inicjatywy władz monetarnych (obniżka wartości waluty danego kraju, w stosunku do wartości innych walut. Jej zadaniem będzie zwiększenie konkurencyjności krajowych zakładów produkcyjnych, gdyż czyni ona wykonane przez nich artykuły tańszymi poza granica. Efekty dewaluacji będą krótkie, bowiem wpływają na przyrost inflacji (drożeją towary z importu). Do tego dewaluacja przeprowadzona w jednym kraju, zachęca pozostałe państwa, będące istotnymi partnerami w handlu, do zrealizowania identycznego zabiegu w celu obrony prywatnych rynków.

DEPRECJACJA- Jest to zjawisko zmniejszenia się siły nabywczej waluty. Na rynku krajowym deprecjacja objawia się zmniejszeniem ilości dóbr i usług, które da się nabyć za odpowiednią kwotę. Zazwyczaj jest ona efektem inflacji. Na rynku zagranicznym przy warunkach niestabilnego kursu walutowego deprecjacja przejawia się obniżeniem kursu określonej waluty w stosunku do innych walut. Zjawiskiem przeciwnym w tym przypadku jest aprecjacja pieniądza.

APRECJACJA – podniesienie wartości towaru bądź uslugi. Definicja używana głównie w stosunku do wzrostu wartości waluty lokalnej do waluty innego kraju w systemie płynnych wartości walut (będzie on on regulowany poprzez rynek). Będzie oznaczało to podniesienie siły nabywczej danego pieniądza w transakcjach międzynarodowych[1]. Aprecjacja pieniądza jest zazwyczaj skutkiem deflacji. W układzie stałego kursu pieniądza przyrost wartości waluty krajowej określa się rewaluacją.Dobrym skutkiem aprecjacji staje się wzrost siły nabywczej jednostki walutowej krajowej, zmniejszenie wydatków realizacji zadłużenia zagranicznego a także ograniczenie presji inflacyjnej pod wpływem spadku cen dóbr importowanych. Złe skutki aprecjacji to głównie pogorszenie cenowej konkurencyjności eksportu oraz przyrost kosztów pracy w relacji do wartości pracy w innych krajach.Zjawiskiem przeciwnym do aprecjacji jest deprecjacja.